නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙන්න…

Posted on 158 views

ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් මිල ඉහල දමා ඇත.

ඒ අනුව එම වර්ගයේ පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් තිහකින් ඉහළ දමා තිබේ.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 400ක් වෙයි.

අනෙකුත් ඉන්ධන වර්ගයන්ගේ මිල ගණන් වෙනස් වී නැත.

ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගමද මීට සමගාමීව පෙට‍්‍රල් මිල ඉහල දමා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =