ගෝටා එලවූ මහ මොලකරු ගැන නාමල් කියයි…

Posted on 146 views

තම බාප්පා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයෙන් එලවීමේ මහමොළකරු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අදහස් පළ කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව ලොබියේදී මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් සමග ඔහු ඒ පිළිබඳව අදහස් පළ කර ඇත්තේ මෙසේය.

‘ගෝඨා බාප්පිව එළවන එකේ මහ මොළකරු වුණේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි ගෝඨා බාප්පිම තමයි. මොකද ගෝඨා බාප්පිට ඒ කාලේ ලොකු වුවමනාවක් තිබිලා තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අගමැති තනතුරින් අයින් කරලා තනිවම දේශපාලන ගමනක් යන්න. අන්තිමේ දී එයාගේ වැඩ එයාටම බැක් ෆයර් වුණා’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − thirteen =