මහ බැංකු අධිපති ඉවත් කරනවාද..?

Posted on 213 views

වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිවරයා තනතුරින් ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් හෝ උවමනාවක් නැති බවත් විපක්ෂයට එවැනි අවශ්‍යතාවයක් ඇත්දැයි තමන් නොදන්නා බවත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී රෝහිණී කුමාරි කවිරත්න මහත්මිය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී නැඟු ප්‍රශ්නයකට පිලිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා හා මන්ත්‍රීවරිය අතර මෙවන් සංවාදයක් ඇති විය.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී රෝහිණී කුමාරි කවිරත්න (ස.ජ.බ),

හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයාට ඇමතිවරයකුගේ වැටුපත්, විශ්‍රාම වැටුපත්, මහ බැංකු අධිපතිධූරයට හිමි විශ්‍රාම වැටුපත් ලබාදෙන ගමන්ම දැන් ඉන්න මහ බැංකු අධිපතිවරයා එළවන්න හදනවා.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග,

වර්තමාන මහබැංකු අධිපතිවරයා එළවන්න ආණ්ඩු පක්ෂයට කිසිම බළාපොරොත්තුවක් නෑ. එතුමා පත්කළේ හිටපු ජනාධිපතිවරයායි. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඔහුගේ කාලය දිගු කළා. මහබැංකු අධිපතිවරයා තනතුරින් ඉවත්කරන්න ආණ්ඩුපක්ෂය උත්සාහ ගන්නා බව විපක්ෂය උළුප්පලා පෙන්වන්න හදනවා. විපක්ෂයට එහෙම උවමනාවක් තියෙනවද කියන්න මම දන්නේ නෑ.

– ප්‍රදීප් අනුර කුමාර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =