ගෑස් මිල යළි පහළට

Posted on 634 views

එළඹෙන සතියේ සඳුඳා (05) වනදා ගෑස් මිල පහළ දමන බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසයි.

එම සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා මේ බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =