යළි වැඩි වූ කොවිඩ් මරණ

Posted on 228 views

තවත් කොවිඩ් -19 මරණ 05ක් සිදුව ඇති බව ඊයේ (28) තහවුරු කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් මේ බව තහවුරු කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =